İhracatta Devlet Yardımları

Ekonomi Bakanlığı ihracatta devlet yardımları uygulamalarıyla da KOBİ’lerin ve İşbirliği Kuruluşlarının yanındadır. İhracata dayalı kalkınma modelini benimsemiş olan ülkemizin, sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak, şirketlerimizin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak ve 2023 ihracat stratejisindeki hedefleri gerçekleştirmek amacıyla ihracatta devlet yardımları uygulamaları bütüncül bir anlayışla, bir zincirin halkaları gibi birbirini tamamlayacak şekilde oluşturulmuştur. 

 

Firmalarımız Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Çevre Maliyetleri Desteği ve Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği ile ihracata hazırladıktan sonra UR-GE Desteği ile rekabet güçlerini kümelenme anlayışı ile daha da geliştirebilmektedirler. Bunları takiben  Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Desteği ile yurtdışında açılacak  birimlere ilişkin giderler ile yurt dışında tanıtım amacıyla yapılacak harcalamalar desteklenmektedir.


Tüm bu destek mekanizmalarına ek olarak  Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®’nin Desteklenmesi Tebliği ile hedeflenen, desteğin ilk aşaması olan marka desteği kapsamına alınacak düzeye ulaşan firmalarımızın, Turquality® destek programı kapsamına girerek bir dünya markası olma yoluna girmesidir.

 

 

Uygulanan Destekler
 

95/7 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ
97/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
98/10 Sayılı Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımına İlişkin Tebliğ
2000/1 İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ
2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ
2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ
2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ
2012/3 Sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ
2010/10 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Tebliğ
Özel Statülü Şirketler
2012/4 Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

 

 

Toplam 17482 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 26.05.2013