Uluslararası

 

  
 
 Siteden aşağıdaki üç belgeyi indirme imkanı vardır.
 
     - The Cluster Initiative Greenbook
- Cluster Initiatives in Developing and Transition Economies
- Clusters - Balancing Evolutionary And Constructive Forces
 
 
 
Avrupa Küme Gözlemevi
 
Kümelenme ile ilgili bilgilere, kümelenme analizi çalışmalarına ve Avrupa’daki kümelenme yaklaşımlarına tek noktadan erişimi sağlamayı amaçlayan platform
 

European Cluster Observatory- Stockholm School of Economics - Center for Strategy and Competitiveness

http://www.hhs.se/csc/Pages/default.aspx

Avrupa Küme İşbirliği Platformu
 
Uluslararası düzeyde kümeler arası işbirliğini, bilgi ve deneyim paylaşımını, böylelikle rekabetçiliğin artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan platform
  
Avrupa Kümelerarası
 

Avrupa ajansı küme işbirliği için aşağıdan yukarıya yapılanan yapılanan bir girişimdir. Organizasyon kar amacı gütmeyen ve üyeleri sadece kümeler ile sınırlıdır bir kurum

Avrupa İşletmeler Ağı
 

Avrupa İşletmeler Ağı; 50 ülkede bulunan yaklaşık 600 kurum aracılığıyla 2,5 milyon işletmeye AB mevzuatı, politikaları, standartları, hibeleri, kredileri ve ihaleleri, yeni pazarlar ve ticari işbirliği fırsatları, yeni teknolojilere erişim ve teknolojilerini geliştirme konusunda ücretsiz bilgi, danışmanlık ve iş desteği sağlayan bir oluşumdur.

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
 
 
Odalar Avrupa iş dünyasının büyüyüp gelişmesi için önemli katkıda bulunmaktadır. Birlik tarafından hazırlanan Avrupa Odalar Manifestosu ile ulusal hükümetlere ve AB kurumlarına genel iş ortamını iyileştirmek için spesifik öneriler sunulmaktadır.
 

 Avrupa Kümelenme Birliği

 

Ülkelerde kümelenme programları yönetiminden sorumlu ulusal ve bölgesel kamu otoriteleri arasında AB düzeyinde kalıcı bir politika diyalogu sürdürmek ve kümelenme politikaları geliştirmek için kurulmuş bir açık platformdur

 Avrupa Küçük İşletmeler Portalı

 
Avrupa Birliği’nin Avrupa’da ve küresel pazarda küçük işletmeleri desteklemek için ne yaptığını ve bunun için neler yapabileceğini öğrenmek ister misiniz? Bu portal KOBİ'ler için AB tarafından sağlanan tüm bilgileri, politik konular hakkında pratik öğütleri yerel temas noktalarından ağ bağlantılarına kadar tüm bilgileri bir araya getirmektedir.

Avrupa Küme Analizleri Sekretaryası

http://www.cluster-analysis.org

 

Hindistan Küme Gözlemevi
 
Hindistan’daki kümeler hakkında kapsayıcı veritabanını da içeren, kümeler ve kümelenme ile ilgili bilgi, analiz ve çalışmalara yer veren site
BM Endüstriyel Gelişme Örgütü Küme Birimi
 
Rekabetçi özel sektörün gelişimi, KOBİ’lerin gelişimini ve büyük ölçekli firmalarla ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan BM’nin kümelenme sayfaları
Dünya Bankası - Kümelenme
 
Yerel Ekonomik Gelişim kapsamında yerel ekonomilerin güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan Dünya Bankası’nın kümelenme çalışmaları sayfası
Küresel Küme Araştırmaları
 
Kümeler ve kümelenme konusunda veri toplayan ve bu verileri değerlendiren araştırma projesi
Rekabetçilik Enstitüsü
 
 
Rekabetçiliğin artırılması için çalışan uygulayıcılar, politika oluşturanlar, araştırmacılar ve iş sahipleri için küresel ağ

 

The Danish Agency for Science, Technology and Innovation

 

 

Danimarka Kümelenme Akademisi
 
Danimarka’da kümelenme çalışmaları üzerine araştırma yapan, kümelerin yetkinliklerinin artırılması, bilgi paylaşımının sağlanması ve ağ oluşturmalarına katkıda bulunulmasını amaçlayan akademi
İsveç - Ulusal Yenilik Kurumu (VINNOVA)
 
İsveç’te faaliyet gösteren araştırmacıların ve şirketlerin rekabet gücünü artırmak amacıyla kurulmuş olan Ulusal Yenileşim Kurumu

Price Waterhouse Coopers - Public Sector Research Center

http://psrc.pwc.com

 
Harvard Business Scholl Institute for Strategy and Competitiveness
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

Toplam 10661 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 20.05.2013