Ulusal

 

T. C. Ekonomi Bakanlığı

 

www.ekonomi.gov.tr

 

www.ibp.gov.tr (İhracat Bilgi Platformu)

 

www.musavirlikler.gov.tr

 

T.C. Kalkınma Bakanlığı

 

www.kalkinma.gov.tr

 

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  - Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü

2011 Yılı Programında yer alan Tedbir.125 kapsamında işletmeler arası işbirliğinin ve bilgi alışverişinin geliştirilerek rekabet gücümüzün artırılması amacıyla "Rekabet Edebilirlik ve İnovasyon Alanlarında Küme Destek Programı" hazırlanmaktadır. Bu çerçevede saha çalışmalarında paydaşlara dağıtılmak üzere  "Kümelenme Tanıtım Kitapçığı" yayınlanmıştır. Küme Kolaylaştırıcılarının Kaynak Rehber Kitabı  "Kümelenme Rehberi" yayınlanmıştır.

www.sanayi.gov.tr/AnnouncementDetails

 

Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu

Hızlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme, kültürel ve sosyal alanlardaki gelişmeler vasıtasıyla, sektörel ve bölgesel rekabet stratejilerinin hazırlanmasını ve bu stratejilerin hayata geçirilmesini sağlamaktır. 

 www.urak.org

 

 

Medikum

Samsun bölgesinde medikal işkolu kümelenme çalışmaları yüreten ve KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmaya, yenilikçilik ve girişimcilik kültürünü geliştirmeye yönelik dernek.

www.medikum55.net

 

OSSA

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Havacılık ve Savunma Kümesi internet sitesi.

www.ostimsavunma.org

  

 

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi

www.ostimmedikal.org

  

 

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi

www.isim.org.tr

  

 

Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi

www.ostimenerjik.com

 

 

Konya’da Otomotiv Yan Sanayi Kümesi Gelişimi ve Bölgesel İşbirlikleri Projesi

www.clusterkonya.org

 

 

Konya Döküm Kümesi

www.konyadokum.org

 

 

Konya Ayakkabı Kümelenme Projesi

 www.shoecoll.com

Toplam 7893 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 20.05.2013