KOBİ işbirliği ve kümelenme / Şefik ERGÖNÜL

 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme / Şefik ERGÖNÜL

 

Geçtiğimiz hafta perşembe günü (28/07/2011) Ekonomi Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen "KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi" açılış toplantısına ve çalıştayına katıldık.
 

2023 yılı hedeflerinden olan, yıllık 500 milyar ABD Doları ihracat rakamına ulaşmak için yapılan çalışmalardan biri. Kısaca BROP diye adlandırılan "Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı" çerçevesinde, bu program kapsamındaki illerde, firmaların uluslararası piyasalardaki rekabet güçlerinin "kümelenme" yoluyla arttırılması hedefleniyor. Programda bize en çekici gelen fikir, "KOBİ'ler arası işbirliklerinin aynı coğrafyada olduğu kadar, farklı bölgelerde bulunan KOBİ'ler arasında kurulmasının sağlanmaya çalışılması." Sürekli yazdığımız bir şey, İMECE denilen yardımlaşmanın, neden ihracat piyasasında görülmediğidir. Bu proje, KOBİ'ler arasında yardımlaşma, işbirliği, dayanışma gibi konularda filizlenme sağlar umudundayız.

 

Başlangıç olarak Samsun, Trabzon, Çorum, Kahraman Maraş ve Gaziantep illerinde başlayacak olan projede, yerel ticaret ve sanayi odaları ile Gaziantep'te Güneydoğu İhracatçı Birlikleri, bu illerde kurulacak olan "Kümelenme Bilgi Merkezleri" ile birlikte çalışacaklar.

 

Kümelenme Bilgi Merkezleri, bulundukları illerdeki üniversiteler, STK'lar, kalkınma ajansları v.b. kuruluşlarla birlikte çalışarak, elde edilen proje sonuçlarının, proje sonrasında da uygulanabilmesi için sürdürülebilirliği sağlamaya çalışacak.

 

Burada bir endişemizi dile getirmek isteriz. Umarız, yerel işbirliklerinde sorun çıkmaz ve projeye katkıda bulunması istenilen kuruşlar, işi sahiplenerek dayanışma içerisine girerler. Zira bu tür projelerde en çok karşılaşılan engel, işbirliği yapması beklenen yerel kuruluşların, bunu kendi işlerine ayak bağı olarak görmesi ve işi ucundan tutup görüntüde var eylemde yok olmaları. Burada kümelenme bilgi merkezlerine, iyi ilişkiler kurmak için oldukça sıkı bir politik çalışma düşüyor.

 

Projedeki iyi noktalardan birisi de kümelenme sektörü ve bu sektörün yurt dışı pazarları hakkında bilgi sahibi uzmanlardan destek alınarak, KOBİ'lerin rekabet güçlerinin arttırılmaya çalışılması. Ancak bu uzmanlar aranırken ve seçilirken, yabancı uzmanların yanı sıra, ülkemizdeki iş adamlarının geniş deneyimleri de hesaba alınmalı diye düşünmekteyiz. Ülkemiz ihracatçıları dünyanın pek çok yerinde iş yapıyor ve hatta oralarda iş kurup, şirketler satın alıyorlar. Oralara yerleşip işlerini kendileri yürütenler de cabası. Bu bilgi birikimi ve tecrübelerin, yurdumuzun insanı tarafından özümsenmesi daha kolay ve daha hızlı olacaktır. Bu ifademiz yabancı uzmanlara karşı çıktığımız şeklinde alınmasın lütfen. Bilgi ve tecrübe nereden gelirse gelsin, başımızın üstünde yeri vardır. Ancak madem bu proje öz kaynakların verimli kullanılmasını hedefliyor, bu arada bunları da kullanmalıyız derim.

 

Projeye AB ve TC hükümetleri eş finansman sağlayarak 5 milyon Avro bir bütçe koymuşlar. Pek çok iş yapmaya olanak veren bir bütçe. Verimli kullanılması halinde çok ciddi çalışmalara imza atılabilir.

 

KOBİ'lere özgü proje çıktıları arasında sayılan "Kümelerde yer alan KOBİ'lerde, verimlilik ve benzer ölçümlerde genel olarak yüzde 20 artış sağlanması" hedefi, oldukça iddialı ve başarılabildiği takdirde ciddi memnuniyetler getirecek olan bir hedef. Verimlilik ölçümlerinin sübjektif olmaması ve kıyaslamaların objektif olabilmesi için, her kümede kullanılabilecek ve sayısal verilerin sağlıklı olarak toplanıp değerlendirileceği bir ortak platform benzeri ortam yaratılması yararlı olur düşüncesindeyiz.