Çağlayan, Kobi İşbirliği ve Kümelenme Projesi'nin Açılışını Yapacak

Çağlayan, Kobi İşbirliği ve Kümelenme Projesi'nin Açılışını Yapacak

 

Proje, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamındaki illerde firmaların uluslararası rekabet güçlerinin artırılmasını hedefliyor.

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın yürüttüğü Ulusal Kümelenme Politikası Geliştirilmesi Projesi'nin devamı olan KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi, kümelenme tabanlı sektörel işbirliklerinin aynı coğrafyada olduğu kadar muhtelif bölgelerde bulunan KOBİ'ler arasında da kurulmasını, böylece stratejik hedeflerle ihracata yönelik kalıcı adımlar atılmasını amaçlıyor.

5 Milyon Euro değerindeki Avrupa Birliği finansmanı ile iki buçuk yıl sürecek olan proje çalışmaları arasında, bölge ekonomilerinin dinamiklerinin belirlenmesi, mevcut sektörlerin yanı sıra gelecekte stratejik önem kazanacak potansiyel sektörlerin belirlenerek hedef odaklı bölgesel işbirliği stratejilerin oluşturulması, firmaların işbirliği ağları ile iletişim ve bilgi paylaşımının etkinleştirilmesi, kurumlar arasında koordinasyon sağlanması, firmaların proje faaliyetleri ile uluslararası değer zincirlerine entegre edilmeleri yer alıyor.

Projenin ilk adımı olarak Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı dâhilinde yer alan beş pilot ilde (Samsun, Trabzon, Çorum, Kahramanmaraş ve Gaziantep) ticaret ve sanayi odaları ile ihracatçı birliklerinin çatısı altında Kümelenme Bilgi Merkezleri kurulacak. Kümelenme Bilgi Merkezleri'nin kurulmasıyla hazırlık çalışmalarına başlanan bölge içi, bölgeler arası ve uluslararası işbirliğine yönelik sektörel işbirliği stratejilerinin geliştirileceği projenin diğer çıktıları arasında; söz konusu stratejilerin uygulamaya geçirilebilmesi için 5 pilot girişimin başlatılması ve uygulamaya geçilmesi, işbirliği kurumları için kümelenme araç paketinin geliştirilmesi (küme belirleme, küme oluşumu/aktivasyon rehberi, küme yönetişim rehberi, bölgeler arası işbirliği ve uluslararasılaşma rehberi, küme iş planı geliştirme rehberi), KOBİ'lerin ihtiyaç duyacakları bilgilere erişim sağlayabilecekleri bilgi yönetim sistemi ve kümelerin Türkiye çapında yer alacağı ulusal değerlendirme sisteminin oluşturulması yer alıyor.

Çağlayan, Kümelenme Bilgi Merkezleri'nde kullanılmak üzere alınan minibüsleri, işbirliği kuruluşları, proje ekibi ve KOBİ'ler arasında atılacak ortak adımların bir sembolü olarak, odal ile ihracatçı birlikleri başkanlarına teslim edecek.