4. Kümelenme Konferansı (17 Kasım 2017, İstanbul)

Ekonomi Bakanlığı, her olgunluk seviyesine göre farklılaşan mekanizmalarla firmaları destekliyor. Henüz ihracata hazırlık aşamasındaki KOBİ’lerin ihracat kültürü edinmeleri ve dolayısıyla ihracatçı olmalarını sağlayan UR-GE mekanizması da Bakanlığın en etkili destek mekanizmalarından birisi sayılıyor. KOBİ’lerin, ihracatçı birlikleri, ticaret sanayi odaları gibi sivil toplum kuruluşlarının sahipliğinde bir araya geldikleri proje bazlı bir destek sistemi olan UR-GE sayesinde 7500 firmanın uluslararası pazara açıldığı biliniyor. 

 

Sivil toplum kuruluşları, kümelenme yaklaşımı ile yürüttükleri UR-GE Projeleri ile üyelerini ihracata hazırlarken, ihracatçı olan üyelerinin yeni pazarlara giriş yapmalarını sağlıyor. 2010 yılından bu yana 44 ilde toplam 341 proje yürütüldü.

 

UR-GE PROJELERİ BULUŞUYOR

 

Ekonomi Bakanlığı her yıl düzenlediği Kümelenme Konferansları ile sivil toplum kuruluşlarını çatısı altında toplayarak başarılı UR-GE Projelerini kamuoyu ile paylaşıyor. Bu defa, 2016-2017 yıllarında yürütülen UR-GE Projeleri arasından seçilen başarılı projeler, 4. Kümelenme Konferansı’nda paylaşılacaktır.

 

17 Kasım 2017 tarihinde, Ekonomi Müsteşar Yardımcısı Sayın Tarık SÖNMEZ’in teşrifleriyle, İstanbul’da (Dış Ticaret Kompleksi) düzenlenecek olan konferansta yerli ve yabancı konuşmacılar yer alacak ve kümelenme ile UR-GE Projeleri konularında tecrübe ve bilgi aktarımında bulunacaktır.

 

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin katılacağı Konferans’ta gün boyu gerçekleştirilecek İyi Uygulama Örnekleri Panelleri’nde proje sahibi kuruluşlar, başarılı proje yürütmenin yollarını katılımcılar ile paylaşacaktır.

 

 

KONFERANS PROGRAMI

 

09.30-10.15 Açılış Konuşmaları

 

Sayın Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU

Sayın Tarık SÖNMEZ


10.15-10.30 Sertifika Töreni


10.30-11.15 Keynote Speech

 

Sayın Reza ZADEH/Avrupa Kümelenme Mükemmeliyeti Vakfı Genel Müdürü


11.15-11.30 Ara

11.30-12.45
UR-GE Projeleri İyi Uygulama Örnekleri 1. Panel


Rekabet Gücü Kazanma ve Kurumsallaşma Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Armağan Vurdu/İMMİB Genel Sekreteri (Moderatör)

 

Ankara Sanayi Odası

Ceyda Mine POLAT/Proje Koordinatörü

Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Esra ÜNLÜPINAR/Kümelenme Projeleri Sorumlusu

Gaziantep Sanayi Odası

M. Sermest ÇAPAN/Ticaret Müdürü

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

Özlem GÜNEŞ/Proje Koordinatörü

Türkiye Deri Sanayicileri Derneği

Onur GÖRGÜN/Genel Sekreter

 

12.45-14.00 Öğle Arası


14.00-15.15 UR-GE Projeleri İyi Uygulama Örnekleri 2. Panel

Pazara Giriş ve Pazar Çeşitlendirme Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Mustafa Ali YURDUPAK/Ekonomi Bakanlığı Daire Başkanı (Moderatör)

 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

Mehtap KINDIRA/Proje Uzmanı

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği

Dr. Sinan ATA/Şef

Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş.

Rıza YOLAÇAN/Küme Koordinatörü

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Selin ÖZDEMİR KARAKOÇ/Şef

Mardin Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

Abdulnasır DUYAN/Başkan Vekili