T.C. Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında Proje Ortakları Değerlendirme Toplantısı (9 Şubat 2012)

 “KOBİ İŞBİRLİĞİ VE KÜMELENME PROJESİ (SME NETWORKİNG PROJECT)”

PROJE ORTAKLARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI (9 ŞUBAT 2012)

 

 

Müsteşar Yardımcımız Sayın İbrahim ŞENEL başkanlığında yapılan toplantı,

 

İhracat Genel Müdürü Sayın Tarık Sönmez,

 

İhracat Genel Md. Yrd. Sayın Yavuz Özutku,

 

KOBI ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Sayın M. Emrah Sazak,

 

Bakanlığımız Proje Koordinasyon Birimi Uzmanları,

 

Teknik Destek Ekibi,

 

Beş ilin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreterleri,

 

Kümelendirme Bilgi Merkezi Koordinatörleri ve Yardımcıları

 

Proje konsorsiyumunda bulunan Çankaya Üniversitesi Rektörü B. Ziya Güvenç, Rektör Yardımcısı Alaettin Tileylioğlu, üniversitenin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden Celal Zaim Çil'in katılımları ile gerçekleşmiştir.

 

Toplantıda Proje’nin;

 

Amaçlarının, yapılan çalışmaların ve elde edilen somut sonuçların Teknik Yardım Ekibi (TAT) Ecorys tarafından Bakanlığımız üst yönetimi ve projenin beş ildeki yerel paydaşlarına aktarılması 

 

Bakanlığımızın projede planlanan aktivitelere ve bu aktivitelerin Bakanlığımız çalışmalarına güncel katkılarına ilişkin görüş ve önerileri 

 

Yerel paydaşlarımızın projeye ilişkin beklenti ve görüşleri 

 

TAT’ın Bakanlığımız ve yerel paydaşlardan beklentileri ve 

 

Yerel paydaşlarımızın ve Bakanlığımızın projeden en üst düzeyde yararlanmaları için etkin çalışma alternatiflerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.  

 

 

 

updatelicense.org | 523: Origin is unreachable

Error 523 Ray ID: 1de4bda1b7a80cad • 2015-04-28 18:13:23 UTC

Origin is unreachable

You

Browser

Working
Amsterdam

CloudFlare

Working
updatelicense.org

Host

Error

What happened?

The origin web server is not reachable.

What can I do?

If you're a visitor of this website:

Please try again in a few minutes.

If you're the owner of this website:

Check your DNS Settings. A 523 error means that CloudFlare could not reach your host web server. The most common cause is that your DNS settings are incorrect. Please contact your hosting provider to confirm your origin IP and then make sure the correct IP is listed for your A record in your CloudFlare DNS Settings page. Additional troubleshooting information here.

Ecorys T.C. Sanayi Bakanlığı T.C. Ekonomi Bakanlığı
-->