Trabzon Gemi İnşaa Sektöründe Gelecek Stratejileri Çalıştayı (7 Haziran 2012)

Öğleden önce Gemi İnşa Sektörü Strateji Çalıştayı ile başlayan program, öğleden sonra Gemi İnşaa Sektöründe Stratejik Adımlar konulu seminer’le devam etmiştir.

 

Programda Trabzon Valisi Sayın Dr. Recep Kızılcık, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Daire Başkanı Sayın Emrah Sazak, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın M. Suat Hacısalihoğlu ve Proje Ekip Lideri Sayın Michael Dan’in açılış konuşmaları yer almıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. İbrahim Özen ve Trabzon Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Osman Gökhan Bali’nin de katıldıkları program Trabzon Kümelenme Bilgi Merkezi Açılış Töreni ile son bulmuştur.


Programın ilk etkinliği olarak öğleden önce yer alan Gemi İnşaa Strateji Çalıştayı'na sektörde faaliyet gösteren üretici ve tedarikçi firmalar, Trabzon Valiliği, Trabzon Belediyesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Trabzon Liman Başkanlığı ve Trabzon Ticaret Borsası’nın aralarında yer aldığı bölgesel paydaşlar ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden ve özellikle Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü’nden temsilciler katılım sağlamışlardır. 


Üst düzeyde aktif katılımın gerçekleştiği Çalıştay’da ayrıca İstanbul İhracatçılar Birliği (iib) Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Hasan Parıltı İİB'ye bağlı Gemi ve Yat İhracatçılar Birliği'nin Ekonomi Bakanlığı'nın 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin GeliştirilmEsinin Desteklenmesi Tebliği'nden yararlanan "Gemi ve Yat Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi"nin İhtiyaç Analizi sonuçlarıNI katılımcılarla paylaşmıştır. 


Moderatörlüğünü Küme Geliştirme Uzmanı Yeliz Çuvalcı'nın yaptığı Çalıştay'da Tarbzon'daki sektörün değer/tedarik zinciri analizi çalışmasını yürüten Hakan Zobu katılımcılara değerlendirmelerini aktarmıştır. Firmaların ihtiyaçlarının belirlendiği çalıştayda ayrıca, Trabzon Kümelenme Bilgi Merkezi Koordinatörü Emrah Ayvaz tarafından Gemi İnşa Sektörü kümelenme çalışmaları kapsamında ziyaret edilebilecek ulusal ve uluslararası fuarlarla ilgili bilgi aktarılmıştır.


Kümelenme yaklaşımının etkin bir araç olarak kullanıldığı, ihracat odaklı bir bakış açısı ile hazırlanacak Sektörel Strateji Raporları ile sektör temsilcileri ve firmalarla belirlenen, ortak bir vizyon ve bu vizyona ulaşmak için atılması gereken adımlar belirlenecektir. Rekabeti güçlendirmek için belirlenen faaliyetler proje bitmeden gerek KOBi İşbirliği ve Kümelenme Projesi'nin kaynakları gerekse Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi ile hayata geçirilecektir.

 

 
Çalıştay için hazırlanan Sektör Stratejisi Ön Çalışma Raporu için tıklayınız.
 
 
PROGRAM


 
Trabzon Gemi İnşaa Sektörü için İhtiyaçlar ve Hedef Pazarların Belirlenmesi Çalıştayı
 
09:00-09:15
Çalıştay Açılış Konuşması
Sn. Emrah Sazak, Ekonomi Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Daire Başkanı
09:15-09:30
KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Hakkında Genel Bilgi
Sn. Michael Dan KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi, Takım Lideri
09:30-10:15
Trabzon Gemi İnşa Sektörü Rekabet Analizi Çalışması Sonuçlarının Paylaşılması
Sn. Yeliz Çuvalcı, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi, Danışman
Sn. Hakan Zobu, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi, Danışman
10:15-11:00
Firma İhtiyaçlarının Önceliklendirilerek, Sektör Vizyonunun ve Hedef Pazarların Belirlenmesi
Sn. Yeliz Çuvalcı, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi, Danışman
Sn. Hakan Zobu, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi, Danışman
11:00-10:15
Kahve Arası
11:15-12:00
Sektörün İhtiyacı Olan Eğitim, Danışmanlık ve Pilot Proje Başlıklarının Belirlenmesi ve Eylem Planının Oluşturulması
Sn. Yeliz Çuvalcı, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi, Danışman
Sn. Hakan Zobu, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi, Danışman
12:00-12:30
Sonuç ve Öneriler
 
ÖĞLE YEMEĞİ

 
Öğleden Sonra Programı
 

Seminer: Gemi İnşaa Sektöründe Stratejik Adımlar
14:00-14:30
Kayıt
14:30-14:45
Türkiye’de Gemi Dış Ticareti ve Kümelenme
Sn. Başaran BAYRAK, Gemi İhracatçıları Birliği Başkanı
Sn. Dr. Hasan PARILTI
İstanbul İhracatçılar Birliği Genel Sekreter Yrd. 
14:45-15:00
Ekonomi Bakanlığı KOBİ Politikalarında Kümelenme Yaklaşımı
Sn. M. Emrah SAZAK 
Ekonomi Bakanlığı, KOBi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı
15:00-15:15
Trabzon’da Gemi İnşaa Sektörünün Gelişmesinde Üniversite Özel Sektör İşbirliğinin Önemi
Dr. Murat ÖZKÖK
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Öğretim Görevlisi
15:15-15:30
Kahve Arası
 
Kümelenme Bilgi Merkezi Açılış Konuşmaları ve Açılış Töreni
15:30-15:45
Proje ve Kümelenme Bilgi Merkezleri Hakkında Bilgi
Sn. Michael Dan, KOBİ İşbirliği Projesi, Takım Lideri
15:45-16:00
Sn. M. Suat Hacısalihoğlu
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Yönetim Kurulu Başkanı
16:00-16:15

Sn. Emrah Sazak

Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, Kobi ve Kümelenme Dairesi, Daire Başkanı

16:15-16:30
Osman Gökhan Bali
Trabzon Belediye Başkan Yardımcısı
16:30-16.45
Dr. Recep Kızılcık
Trabzon Valisi
16:45-17:00
Kümelenme Bilgi Merkezi Açılış Töreni

KOKTEYL