Kümelenme Bilgi Merkezleri Hizmete Başladı (Ekim 2011)

Çorum, Trabzon, Samsun, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te Kümelenme Bilgi Merkezleri kurularak Ekim 2011 itibariyle hizmet vermeye başlanmıştır. AB Proje usullerine göre Merkezi Finans ve İhale Birimi ile birlikte çalışılarak gerçekleştirilen Tedarik İhalesi ile Ofislerin devamlılığı açısından ekipman, tefrişat ve araç yatırımı yapılmıştır. Her Merkezde, Bilgi Merkezi Koordinatörlerine, Yerel Paydaş Oda/Birlik tarafından görevlendirilen bir personel (Kümelenme Bilgi Merkezi Yetkilisi) destek sağlamaktadır.

 
Kümelenme Bilgi Merkezlerinin daha sonra diğer illerde de büyüyebilecek bir ağın parçası olması hedeflenmektedir. Merkezler, bölgelerinde yerel/bölgesel KOBİ’ler ve diğer paydaşların ihtiyaç duydukları kümelenme/ağ oluşturma bilgilerine ulaşabilecekleri danışma noktaları olacaktır. Proje sonrasında da bu Merkezler faaliyetlerine devam edecek, bulundukları yöreye göre yapılandırılmış hizmetler sunacaktır.
 
Ekim ayından itibaren aktif olaral faaliyet gösteren Kümelenme Bilgi Merkezleri, Mayıs ayı itibari ile belirlenmiş öncelikli sektörlerindeki firmaların ziyaretlerini tamamlamış, bu sektörlerde yapılacak UR-GE, KOSGEB İşbirliği Güçbirliği Programı, vb. gibi işbirliği çalışmaları için bölgedeki firmaları bilgilendiren ve yönlendiren danışma noktası haline gelmişlerdir.