Sertifikalı Küme Yöneticileri Eğitim Programı (19-23 Ağustos 2013)

Temmuz 2012’de T.C Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında hazırlanan “Kümeler için Ortak Rekabet Alanları Strateji Raporu”na göre Türkiye’de 321 potansiyel küme (fikir aşamasında) ve 35 küme (Başlangıç, gelişen, olgun aşamada) bulunmaktadır. 35 kümenin 18 tanesi başlangıç, 14 tanesi gelişen 3 tanesi de olgunluk aşamasındadır. Bu sayıya uluslararası rekabet güçlerini URGE Tebliği ile geliştirmeyi hedefleyen 76 işbirliği kuruluşunun yürüttüğü 116 URGE projesi de eklenince dünya standartlarında rekabetçi kümeler oluşturmak için etkin ve etkili küme yöneticilerine duyulan ihtiyaç daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

 

Düzenlenen eğitim programında bu ihtiyaç göz önünde bulundurularak farkındalık oluşturma ve bilgi eksikliğinin giderilmesi konularına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla proje yönetimi, küme yönetimi, süreç yönetimi, organizasyon ve iletişim becerisi gibi konulara ilişkin olarak hazırlanan ve iyi uygulama örneklerinin de paylaşıldığı “Sertifikalı Küme Yöneticileri Eğitim Programı” 19-23 Ağustos 2013 tarihlerinde 30 kişinin katılımı ile Ankara’da gerçekleştirilmektedir.

 

İnteraktif bir ortamda gerçekleştirilen eğitim programında Proje kapsamında çeşitli araştırmalar yapan, raporlar ve “Kümelenme Araçları Dokümanları”nı hazırlayan, konusunda uzman kişiler tarafından yapılan anlatımlar, soru-cevap, uygulamalı grup çalışmaları, neden-sonuç ilişkilerinin tanımlanması, problem çözme ve strateji geliştirme gibi yöntemlerle dünyadan ve Türkiye’den iyi uygulama örnekleri de katılımcılarla paylaşılmıştır.

 

Program’da 5 gün boyunca şu konular üzerinde eğitim düzenlenmiştir:

 

• Kümelerin Tanımlanması ve Önceliklendirilmesi

• Kümelerde İnovasyon ve AR-GE Yönetimi

• Kümelerde İzleme ve Değerlendirme Süreçlerinin Tanımlanması

• Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

• Kümelerde Değer Zinciri Yönetimi

• Küme Yönetimi

• Kümelerde Güven Oluşturma, İşbirliği ve Network Yönetimi

• Kümelerde Uluslararasılaşma Stratejisi ve Pazarlama

 

   

PROGRAM

19-23 Ağustos 2013
09:30 – 16:30 (Limak Ambassadore Hotel - Ankara)19 Ağustos - Pazartesi

 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Programı
Mehmet Emrah SAZAK, T.C. Ekonomi Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Dairesi Bşk.

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi
Gülçin Salıngan, KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Kilit Uzmanı

Küme Yönetimi
Yeliz ÇUVALCI, Kıdemli Uzman

Kümelerde Uluslararasılaşma Stratejisi ve Pazarlama
Zeynep İYİLER, T.C. Ekonomi Bakanlığı20 Ağustos - Salı
   
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ, Maltepe Üniversitesi


 
21 Ağustos - Çarşamba
   
Kümelerde Değer Zinciri Yönetimi
Hakan ZOBU, Kıdemli Uzman22 Ağustos - Perşembe
   
Kümelerde Güven Oluşturma, İşbirliği ve Network Yönetimi
Müge CANTEKİN, Kıdemli Uzman23 Ağustos - Cuma
   
Kümelerin Tanımlanması ve Önceliklendirilmesi

Kümelerde İnovasyon ve AR-GE Yönetimi

Kümelerde İzleme ve Değerlendirme Süreçlerinin Tanımlanması
Barış Cihan BAŞER, Kıdemli UzmanGenel DeğerlendirmeSertifika Töreni