Çorum'da Kümelenme Konferansı Düzenlendi (28 Haziran 2013)

T.C. Ekonomi Bakanlığı liderliğinde ve T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığında devam eden Avrupa Birliği destekli ‘KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi’ kapsamında, projenin hedefleri ve gelinen nokta hakkında üyelerimizin ve paydaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla “Kümelenme Konferansı” düzenlenmiştir. 


Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Çorum Konferansı’na konuşmacı olarak sırasıyla; Ekonomi Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Emrah Sazak, Yalın Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi ve Yalın Uygulama Uzmanı Hüsrev Yaman, Dura Makine Yönetici Ortağı Macit Çubuk, Orta Karadeniz Kalınma Ajansı Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan katılmıştır.


Toplantının açış konuşmasını yapan Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, firmaların gücünün en önemli kriterinin, uluslararası pazardaki payları olduğunu söylemiştir. Türkiye’de, firmaların rekabet gücünü artırarak uluslararası pazardaki paylarını artırmak amacıyla çeşitli projelerin hayata geçirildiğini ifade eden Başaranhıncal, bu projelerin en başında da Ekonomi Bakanlığı’nın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortak Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin finansını sağladığı KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi’nin geldiğini aktarmıştır. Projenin uygulandığı Çorum ilinde önemli çalışmalar yapıldığını ifade eden Başaranhıncal, Çorum’da kümelenme kültürünün 1970’li yıllarda Toprak Sanayi Kooperatifi ile başladığını ancak şu anda kümelenme ve işbirliği kültürünün zayıf olduğunu vurgulamıştır. Başaranhıncal “Aynı sektörde iş yapan firmalarımız asla rakip değiller. Çünkü her hangi bir firmamızın yapıp yurt içi ya da yurt dışına sattığı bir ürün, Çorum’un adına mal oluyor. Dolayısıyla rakiplerin kötü üretimi, sizi de etkiliyor. Aynı geminin içerisindeysek, daha hızlı yol alabiliyor olmamız lazım. Bunun da yolu işbirliklerinden geçiyor” şeklinde konuşmuştur. 


Konferansta bir konuşma yapan KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Emrah Sazak, projenin Çorum’un da dahil olduğu 5 ilde uygulandığını söylemiştir. Buna benzer toplantıları her ilde yaptıklarını ifade eden Sazak, Çorum’daki katılımdan dolayı teşekkür etmiştir.


Bu projeye 2 sene önce başlandığını ve tamamlanması için 3-4 aylık bir süre zarfının kaldığını belirten Daire Başkanı Emrah Sazak, projenin amacının, işletmelerin rekabet gücünü artırmak olduğunu vurgulamıştır.


Bu toplantının hedefinin, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) projesinin başlatılması olduğunu ifade eden Sazak, “Çorum’da proje kapsamında sektör stratejisi raporu hazırlandı. Bu rapor, Çorum’da seçtiğimiz gıda makineleri sektörünün yol haritası mahiyetinde bir rapor. Biz 3 yıl boyunca hangi konularda hangi eksiklerimizi nasıl gidereceğiz, nasıl daha rekabetçi olacağımızın cevabını sizlerin katılımı ile hazırladık. Bu raporu bize teslim ettiğiniz zaman, önümüzdeki 3 yıl boyunca eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama faaliyetlerinizi yüzde 75 oranında destekleyeceğiz” demiştir.


Çorum’daki firmaların daha fazla rekabet edebilmesi, daha az maliyetle ürün üretmesini arzuladıklarını ifade eden Sazak, projenin ikinci ana konusunun da işbirliği olduğunu bildirmiştir.


2023 hedefleri için geleceğe yatırım yapmayı, birlikte yatırım yapmayı öğrenmemiz gerektiğine dikkat çeken Sazak, önümüzdeki 3 ay içerisinde de, firmaların ihracat ve dış ticaret departmanlarını güçlendirmeleri için gerekli adımları atacaklarını sözlerine eklemiştir.


Kümelenme Projesi kapsamında firmasında yalın üretim uygulayan Dura Makine Yönetici Ortağı Macit Çubuk da konferansta, yalın üretim ile sağladığı yenilik ve kazançlar hakkında bilgiler vermiştir. Projeye ilk başladığı zamanlarda önemli bir gelişme olmasını beklemediğini, ancak gelinen noktada çok ciddi kazanımlar sağladığını ifade eden Macit Çubuk’un verdiği bilgilere göre şirketin kişi başı cirosu 8.797 TL’den 13.696 TL’ye yükselmiştir. Bunun yanı sıra kişi başı fazla mesai saati 152 saatten 28 saate düşmüş, bundan da yüzde 82 oranında kazanım sağlanmıştır. İşletmede başlangıçta 97 gün olan stok miktarı, 35 güne, ürün toplam üretim zamanı da 199 günden 129 güne indirilmiştir.


Bölgede bulunan işbirliği kuruluşlarını, kamu kurumlarını, KOBİ’leri ve STK temsilcilerini ortak bir stratejide buluşturarak kümelenme esaslı işbirliği faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamayı hedefleyen konferans, soru-cevap bölümünün ardından sona ermiştir.