Kümelenme Araçları Eğitim Programı 24/25 Ocak 2013 - İSTANBUL

 

24-25 Ocak 2013 tarihinde İstanbul’da Dış Ticaret Kompleksi’nde Marmara Bölgesi’nde yerleşik ve 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği kapsamında projesi olan İşbirliği Kuruluşlarımıza yönelik bilgilendirme ve deneyim paylaşımı toplantısı düzenlenmiştir. Toplantı aynı zamanda BROP-BROP dışı bölgeler arası küme girişimleri için de bir araya gelme ve ortak fırsatları değerlendirme ortamı yaratmıştır.

 

Programın açılışı Ekonomi Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı M. Emrah SAZAK tarafından yapılmıştır.

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında, beş ilde kurulan Küme Koordinasyon Merkezi Koordinatörleri, küme katılımcısı firmalar, yerel iş destek kuruluşları ve ilgili kamu kurumlarına yönelik olarak sekiz adet yayın hazırlanmaktadır.
 
 
1. Kümeler için Uluslararasılaştırma Stratejileri ve Pazarlama
2. Kümelerde İnovasyon ve AR-GE
3. Kümelerde Güven Oluşturma, İşbirliği ve Ağ Yönetimi
4. Kümeler için Değer ve Tedarik Zinciri Yönetimi
5. Kümelenme Yönetimi El Kitabı
6. Yerel Paydaşlar İçin Kümelenme
7. Kümelerin Tanımlanması ve Önceliklendirilmesi
8. Kümelerde İzleme ve Performans Değerlendirme
 
Bu eğitim programında, yukarıda değinilen çalışmalardan tamamlanmış olan ilk dört kitapçık interaktif çalıştay formatında, İşbirliği Kuruluşlarımızın UR-GE proje yöneticilerine ve "KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi"nin beş ildeki Küme Koordinatörlerine sunulmaktadır.  
 
Eğitimden beklentimiz; uygulanan UR-GE projelerinin yönetim kapasitesine katkıda bulunmak; katılımcılar arasında bilgi, deneyim paylaşımı ve iş ağı oluşturma; hazırlanan yayınlara ilişkin görüş ve önerilerin alınması ve özellikle yukarıda belirtilen dört başlıkta, Kurumunuzun yaptığı çalışmalarda yaratılan başarı örneklerinin söz konusu yayınlara eklenmesidir.
 
Eğitim programı içeriği için tıklayınız
 
 
Eğitim programında yer alan sunumlar: 
 

1) AÇILIŞ - M.EMRAH SAZAK - PDF

 

2) INOVASYON - PDF

 

3) ULUSLARARASILAŞMA - PDF

 

4) KÜME YÖNETİMİ - PDF

 

5) DEĞER TEDARİK ZİNCİRİ - PDF

 

6) GÜVEN - PDF