Ortak Rekabet Alanları Strateji Raporu Yayınlandı


Ortak Rekabet Alanları Stratejisi Kitabının Basımı: Çalışma 500 adet olarak Ağustos 2012’de basılmış ve Eylül 2012’de 200’e yakın kurum ve kuruluşa Sayın Bakanımız imzalı bir mektupla dağıtımı yapılmıştır. Yayın ayrıca web sitemize de konulmuştur. 

 

Ülkemizde kamu kurumları ve kümelenme ile ilgili kurumların üzerine durması gereken dört ortak rekabet alanı başlığı vardır. Bunlar: Küme Yönetimi, Rekabetçilik, İnovasyon, Bölgeler arasılaştırma / uluslararasılaştırma’dır .

 

Ortak Rekabet Alanları Stratejisi’nde Kalkınma Bakanlığı’nın desteği ve Kalkınma Ajansları’nın anket uygulamasında aktif olarak yer alması ile Türkiye Küme / Potansiyel Küme Haritası çalışması yapılmıştır. Türkiye Küme / Potansiyel Küme Haritası’nın oluşturulması sürecinde kullanılan anket formları ile elde edilen en önemli veriler şu şekildedir: Haritada 321 potansiyel küme (fikir aşamasında) ve 35 küme (başlangıç, gelişen, olgun aşamada) yer almaktadır.  35 kümenin; 18 tanesi başlangıç, 14 tanesi gelişen, 3 tanesi de olgunluk aşamasındadır.

 

Bkz: http://www.smenetworking.gov.tr/detay.cfm?MID=42