Kümelenme Organizasyonları İçin Kalite Belgesi: Kriter, Süreç, Uygulama Çerçevesi Yayını

Avrupa Birliği tarafından desteklenen European Cluster Excellence Initiative (www.cluster-excellence.eu) tarafından hazırlanan The Quality Label For Cluster Organisations - Criteria, Processes, Framework Of Implementation” (Kümelenme Organizasyonları İçin Kalite Belgesi: Kriter, Süreç, Uygulama Çerçevesi) adlı on-line yayın ilgili çevrelerin bilgisine sunulmuştur.

 

Bu yayında Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişimi bünyesinde geliştirilen Avrupa Küme Yönetimi Mükemmellik Etiketi’nin işleyişi ve göstergeleri hakkında ayrıntılı bilgi sunulmaktadır. (Download link: http://bit.ly/MLZo8u).

 

Bu belge, Küme Yönetimi Mükemmellik Etiketi - GOLD’a başvurma konusu ile ilgilenen küme yöneticilerini yönlendirmekte ve değerlendirme sürecinin hazırlanmasını desteklemektedir. Genel etiketleme prosedürünü anlatmakta ve Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişimi’nin içeriğinde tanımlanan mükemmellik göstergelerinin altını çizmektedir.

   

VDI/VDE Innovation + Technik GmbH Berlin / Almanya’nın ev sahipliğinde Avrupa Küme Analizi Sekreterliği (ESCA), ECEI yönetimi tarafından yönetim ve onay ve değerlendirme prosedürü organizasyonunu da dahil olmak üzere GOLD Etiket uygulama sorumluluğunu devralarak görevlendirilmiştir.

 

Herhangi bir soru için ESCA (www.cluster-analysis.org) ile irtibata geçebilirsiniz.

 

 İlgili belge web sitemizin Belgeler bölümüne de kaydedilmiştir.